Documente necesare

Acte necesare pentru obţinerea unei finanţări în sistem leasing

  • certificat de înregistrare la Registrul Comerţului - copie
  • cod fiscal - copie
  • act constitutive/statut - copie
  • contractul de societate (în cazul în care firma are doi sau mai mulţi acţionari) - copie
  • ultimele două bilanţuri - copii
  • ultimele două balanţe lunare - copii
  • ultimul extras de cont în care să fie vizibil codul IBAN sau adresa de la banca, în care trebuie specificat codul IBAN - copie
  • împuternicire din partea firmei pentru persoana care va semna contractul de leasing (persoana împuternicită poate fi administratorul firmei, aşa cum reiese din actele acesteia, sau o altă persoană desemnată de administrator pentru a semna contractul) - original
  • chestionar completat - original

Finantare achizitie