Conditii garantie si utilizare vehicule noi

1 Garanţie

1.1 Vânzătorul garantează că vehiculele vândute nu prezintă vicii şi defecte pentru perioada de timp definită mai jos, începând cu data înmatriculării vehiculului şi în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în prezenta Broşură de garanţie.
1.2 Garanţia acoperă furnizarea şi înlocuirea, cu titlu gratuit, a pieselor recunoscute a fi inutilizabile din cauza unui defect de material demonstrabil, utilizând doar piese de schimb originale Iveco, sau, alternativ, repararea pieselor recunoscute a fi ineficiente, dar reutilizabile. Materialele şi forţa de muncă vor fi asigurate gratuit.
1.3 Vor fi executate lucrări în baza Garanţiei doar în urma evaluării defectului de către Vânzător sau de către unul dintre centrele de vânzări sau service ale Producătorului.
1.4 Întreaga reţea de service a Producătorului este disponibilă în vederea executării de lucrări în baza Garanţiei conform definiţiei din prezenta Broşură de garanţie, cu condiţia ca cererea de asistenţă în baza Garanţiei să fie însoţită de Fişa de garanţie aferentă.
1.5 Cumpărătorul şi/sau Utilizatorul nu vor avea niciun drept de a solicita plata daunelor, utilizarea unui vehicul de schimb sau prelungirea perioadei de garanţie drept consecinţă a întârzierilor din executarea lucrărilor în baza Garanţiei.
1.6 Cumpărătorul sau Utilizatorul nu va avea niciun drept de a solicita anularea Contractului de vânzare-cumpărare sau plata daunelor drept consecinţă a asistenţei sau lucrărilor care sunt necesare în baza Garanţiei.

2 Termeni şi condiţii

2.1 Respectarea programului de service al Producătorului este esenţială pentru utilizarea corectă a vehiculului şi, ca atare, este, de asemenea, o condiţie prealabilă pentru a putea beneficia de asistenţă în baza Garanţiei. Dovada unei întreţineri corespunzătoare o va constitui prezenţa datei şi ştampilei de service relevante în Broşura de garanţie.
2.2 Cererile de asistenţă în baza Garanţiei trebuie înaintate Vânzătorului sau reţelei de service a Producătorului.
2.3 Fişa de garanţie (sau alt document echivalent) trebuie să rămână întotdeauna în vehicul şi trebuie păstrată în siguranţă împreună cu toate celelalte documente necesare pentru a putea circula. Fişa de garanţie trebuie prezentată înainte ca Garanţia să poată fi recunoscută de reţeaua de service a Producătorului.

3 Expirare

3.1 Garanţia expiră în momentul în care este atinsă prima dintre limitele stabilite în prezenta Broşură de garanţie, ca timp sau distanţă.
3.2 Garanţia devine nulă şi neavenită dacă nu se dă dovadă de grija cuvenită în utilizarea vehiculului.
3.3 De asemenea, Garanţia devine nulă şi neavenită în următoarele cazuri:
- Neefectuarea operaţiunilor de întreţinere planificate prescrise de Producător;
- Utilizarea de combustibili, lubrifianţi, uleiuri sau lichide altele decât cele prescrise de Producător;
- Manipularea sau modificarea componentelor, ansamblurilor sau programelor software furnizate iniţial de către Producător, incluzând, fără limitare, unităţi electronice de control, tahometre, tahografe digitale, limitatoare de viteză, schimbătoare de viteză etc.;
- Încărcarea vehiculului peste limitele specificate de Producător şi permise de lege;
- Utilizarea vehiculelor în cadrul curselor, evenimentelor competitive, demonstraţiilor de aptitudini şi al unor activităţi similare;
- Utilizarea vehiculului în cariere, pe şantiere de construcţie sau pe drumuri nepavate care nu sunt destinate traficului normal, excepţie făcând vehiculele cu tracţiune pe toate cele patru roţi şi vehiculele din gama TRAKKER;
- Modificări ale vehiculului nesolicitate, neautorizate în mod expres sau interzise explicit de Producător.

4 Limite

4.1 Garanţia, aşa cum este recunoscută de reţeaua de service a Producătorului, este limitată în mod expres la piesele originale montate de Producător.
4.2 Accesoriile şi echipamentele furnizate de producătorii de caroserii/atelierele auto/terţi sunt acoperite de garanţia care este oferită de respectivul furnizor sau de organizaţia acestuia, în conformitate cu legea şi contractul de vânzare-cumpărare convenit.

5 Excluderi

"Garanţia pentru primul an" şi "Garanţia pentru cel de-al doilea an" exclud:
- scăpările de aer, ulei, apă şi orice alte lichide;
- consumabilele (ulei, combustibil, anvelope etc.);
- operaţiunile de întreţinere şi lubrifiere, inclusiv reviziile planificate specificate în instrucţiunile de operare pentru fiecare model;
- lucrările care devin necesare în urma uzurii normale cauzate de utilizarea vehiculului;
- lucrările necesare ca urmare a accidentelor sau actelor de vandalism, a zgârierii şi/sau crestării caroseriei şi a altor daune conexe, precum şi ca urmare a condiţiilor meteorologice extreme;
- lucrările necesare ca urmare a nerespectării instrucţiunilor Producătorului privind operarea sau conducerea vehiculului;
- lucrările necesare ca urmare a deteriorărilor cauzate de instalarea unor componente neautorizate de Iveco;
- lucrările necesare pentru readucerea vehiculului la starea iniţială în care a fost furnizat de Producător;
- lucrările necesare pentru repararea sau eliminarea modificărilor, deteriorărilor sau transformărilor componentelor şi ansamblurilor datorate modificării sau manipulării componentelor, ansamblurilor sau programelor software furnizate iniţial de Producător, incluzând, fără limitare, unităţi electronice de control, tahometre, tahografe digitale, limitatoare de viteză, schimbătoare de viteză etc.
- lucrările efectuate în mod normal în baza condiţiilor Garanţiei, dar excluse printr-una din condiţiile de excludere.

6 Garanţie IVECO DAILY

6.1 Garanţia pentru primul an: întregul vehicul este garantat a nu prezenta vicii şi defecte, fără limitare a distanţei parcurse, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi".
6.2 Garanţia pentru cel de-al doilea an: întregul vehicul este garantat a nu prezenta vicii şi defecte pentru o distanţă maximă parcursă de 200 000 km, cu excluderile enumerate la secţiunea "Excluderi", următoarele componente fiind, de asemenea, excluse:
Baterii - ambreiaj - discuri de frână - plăcuţe de frână - lame de ştergătoare de parbriz - spălător de lunetă - siguranţe - becuri - faruri - parbriz - geamuri - filtre - tamburi de frână - saboţi de frână - garnituri de frână - centuri - anvelope - amortizoare de şocuri. De asemenea, Garanţia exclude următoarele operaţiuni: Întreţinere - înmatriculări - reglaje - calibrări - vopsire - îndepărtarea murdăriei de pe plăcuţele de frână - gresarea arcurilor lamelare - înlocuirea filtrelor şi dopurilor - convergenţa roţilor - echilibrarea roţilor - alinierea farurilor - reîncărcarea sistemului de aer condiţionat. Garanţia expiră în momentul în care este atinsă prima dintre limitele stabilite mai sus, ca timp sau distanţă.

7 Garanţie IVECO EUROCARGO (< 18 tone)

7.1 Garanţia pentru primul an: întregul vehicul este garantat a nu prezenta vicii şi defecte, fără limitare a distanţei parcurse, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi".
7.2 Garanţia pentru cel de-al doilea an: doar următoarele componente sunt garantate a nu prezenta vicii şi defecte pentru o distanţă maximă parcursă de 200 000 km, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi":
Motor: arbore cotit, fusuri, lagăre pentru capul şi piciorul bielei, roţi dinţate conducătoare ale arborelui cu came, volantă, pompă de ulei, arbore cu came, tacheţi şi braţe oscilante, supape şi scaune de supapă, pistoane şi segmenţi, cămăşi de cilindru, biele, turbină, chiulasă, şi garnitură de chiulasă, bloc motor, pompă apă, ventilator. Sistem de injecţie a combustibilului: controler de sincronizare a injecţiei, pompă de injecţie/injectoare (excluzând calibrarea, uzura şi deteriorările suferite prin utilizarea de combustibil necorespunzător), unitate de control al injecţiei (EDC). Cutie de viteze: carcasa cutiei de viteze, roţi dinţate, arbori, furci şi tije de selector, rulmenţi. Arbore de transmisie: arbore de transmisie, articulaţie cardanică, rulment central. Osii: planetare, carterul diferenţialului, pinion şi roată dinţată conică, mecanisme de diferenţial, rulmenţi, semiarbori, unitate de transfer al cuplului de torsiune şi roţi dinţate cu butuc. Garanţia expiră în momentul în care este atinsă oricare dintre limitele stabilite mai sus, ca timp sau distanţă.

8 Garanţie IVECO STRALIS, IVECO EUROCARGO (> = 18 tone)

8.1 Garanţia pentru primul an: întregul vehicul este garantat a nu prezenta vicii şi defecte, fără limitare a distanţei parcurse, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi".
8.2 Garanţia pentru cel de-al doilea an: doar următoarele componente sunt garantate a nu prezenta vicii şi defecte, fără limitare a distanţei parcurse, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi":
Motor: arbore cotit, fusuri, lagăre pentru capul şi piciorul bielei, roţi dinţate conducătoare ale arborelui cu came, volantă, pompă de ulei, arbore cu came, tacheţi şi braţe oscilante, supape şi scaune de supapă, pistoane şi segmenţi, cămăşi de cilindru, biele, turbină, chiulasă, şi garnitură de chiulasă, bloc motor, pompă apă, ventilator. Sistem de injecţie a combustibilului: controler de sincronizare a injecţiei, pompă de injecţie/injectoare (excluzând calibrarea, uzura şi deteriorările suferite prin utilizarea de combustibil necorespunzător), unitate de control al injecţiei (EDC). Cutie de viteze: carcasa cutiei de viteze, roţi dinţate, arbori, furci şi tije de selector, rulmenţi. Arbore de transmisie: arbore de transmisie, articulaţie cardanică, rulment central. Osii: planetare, carterul diferenţialului, pinion şi roată dinţată conică, mecanisme de diferenţial, rulmenţi, semiarbori, limitator unitate de transfer al cuplului de torsiune şi roţi dinţate cu butuc. Garanţia expiră la sfârşitul perioadei de valabilitate.

9 Garanţie IVECO TRAKKER

9.1 Garanţia pentru primul an: întregul vehicul este garantat a nu prezenta vicii şi defecte, fără limitare a distanţei parcurse, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi".
9.2 Garanţia pentru cel de-al doilea an: doar următoarele componente sunt garantate a nu prezenta vicii şi defecte pentru o distanţă maximă parcursă de 200 000 km, singurele excluderi fiind enumerate la secţiunea "Excluderi":
Motor: arbore cotit, fusuri, lagăre pentru capul şi piciorul bielei, roţi dinţate conducătoare ale arborelui cu came, volantă, pompă de ulei, arbore cu came, tacheţi şi braţe oscilante, supape şi scaune de supapă, pistoane şi segmenţi, cămăşi de cilindru, biele, turbină, chiulasă, şi garnitură de chiulasă, bloc motor, pompă apă, ventilator. Sistem de injecţie a combustibilului: controler de sincronizare a injecţiei, pompă de injecţie/injectoare (excluzând calibrarea, uzura şi deteriorările suferite prin utilizarea de combustibil necorespunzător), unitate de control al injecţiei (EDC). Cutie de viteze: carcasa cutiei de viteze, roţi dinţate, arbori, furci şi tije de selector, rulmenţi. Arbore de transmisie: arbore de transmisie, articulaţie cardanică, rulment central. Osii: planetare, carterul diferenţialului, pinion şi roată dinţată conică, mecanisme de diferenţial, rulmenţi, semiarbori, unitate de transfer al cuplului de torsiune şi roţi dinţate cu butuc. Garanţia expiră în momentul în care este atinsă oricare dintre limitele stabilite mai sus, ca timp sau distanţă.